Ditt livs bästa investering

 Suomeksi

En nyhet inom den Finländska energisektorn. SolarMagic utnyttjar solenergi på ett mer enkelt sätt än tidigare. Den utnyttjar den värmestrålning som solen redan avger till byggnaden. I vanliga fall hålls värmen ute av husets isolation. Det finns även SolarMagic modeller för husbilen, -vagnen och båten.

SolarMagic utnyttjar byggnadens konstruktioner som solfångare och den uppvärmda luften blåses in i huset. Man får en stor mängd varm, torr och frisk luft in i byggnaden. Man behöver inte montera dyra solfångare på taket eller väggen. Beroende på taktypen, konstruktionen och färgen på taket eller väggen, kan inblåsningstemperaturen vara upp till 25 grader varmare än utomhustemperaturen. Svart är den bästa färgen på takytan.

Förmånlig att köpa och installera. Återbetalningstiden är mycket kort. SolarMagic kan installeras i alla typer av hus och är diskret och lätt att placera utan att den stör arkitekturen.

Inga driftskostnader. Enda förutsättningen för montering är att man har ett tak eller en vägg som solen skiner på. Ytan ska helst vara mot söder och får inte skuggas av höga träd eller buskar.

Gratis torr, frisk och lättuppvärmd luft in i huset. Idealisk för sommar- och fritidshus, källare, garage, verkstäder och liknande utrymmen som man vill hålla torra och lättuppvärmda.

Sparar dig pengar i utgifter för uppvärmning och underhåll. Dessutom blir inneklimatet bättre, vilket gagnar både din hälsa och din plånbok. SolarMagic ger värme under våren och hösten och torr, frisk luft även under vinterhalvåret och kan kompletteras med ett solcellsdrivet kylsystem på sommaren.

 Allt helt gratis i drift. All energi kommer enbart från solen. Solen levererar en energimängd som överstiger 100.000 kWh per år på ett normalt egnahemshus. Omräknat i uppvärmningsolja blir det mer än 10.000 liter.

 
Lätt att installera i existerande byggnader, och gjord för att installeras i nybyggen. Institutioner och andra offentliga byggnader får ett bättre inomhusklimat och sparar pengar på uppvärmningen.
 
SolarMagic kan installeras i alla typer av byggnader såsom fritidshus, bostadshus, verkstäder, garage, uthus, sporthallar och lagerutrymmen, överallt där man vill ha värme och ett bättre inomhusklimat. Fritidshuset hålls torrt och lättuppvärmt, och man slipper unken lukt. Isolerade maskinhallar, verkstäder och andra industribyggnader mår bra av frisk, torr och uppvärmd luft. Verktyg och maskiner rostar inte så fort.
 
SolarMagic är väldigt ändamålsenlig för att öka komforten i nya välisolerade byggnader, som kan vara för täta, och ha dålig inomhusluft. Detta kan medföra risk för svampväxt och fuktproblem. Ditt egnahemshus och inte minst de som bor där har stor glädje av det förbättrade inomhusklimatet och ett väsentligt värmetillskott. Även under vinterhalvåret får man in frisk, torr och lätt uppvärmd luft i huset när det är soligt bara solcellerna inte är täckta av snö.

 SolarMagic gör det möjligt att hålla olika typer av byggnader delvis uppvärmda, ventilerade och avfuktade utan driftskostnader.

SolarMagic import och marknadsföring MG Engineering, Jakobstad FI 2310922-8
Copyright © MG Engineering

Webdesigner