Vanliga frågor

Suomeksi

Hur fungerar SolarMagic -anläggningarna och vad används de till ?
SolarMagic styrs och drivs av solceller, vilket gör anläggningen helt gratis i drift. När solen skiner, blåses torr, frisk och uppvärmd luft in i huset, vilket tillsammans med passiv solvärme via fönster friger fukt och avlägsnar den från huset. Anläggningen ventilerar huset och sänker luftfuktigheten. Inomhusluften blir bättre, och temperaturen höjs lite. När luften är torr och huset dessutom lite uppvärmt, blir det lättare att värma upp. Man sparar pengar på uppvärmningen samtidigt som man minskar risken för fuktproblem och svampväxt i huset. Erfarenheter av SolarMagic visar att den avlägsnar fukt från fönstren och t.ex. skåpdörrar kan lättare öppnas. Möbler och sängkläder är inte längre kalla och fuktiga, dessutom känner man inte en unken lukt när man kommer in.


Var på huset kan SolarMagic monteras?
Anläggningen kan monteras antingen i väggen eller på taket. Allt som krävs är en liten yta som solen skiner obehindrat på. För att ventilera huset under vinterhalvåret är det viktigt att solcellerna inte är täckta av snö eller skuggas av träd, buskar, eller en annan byggnad när solen ligger lågt.


Måste man göra hål i taket för att installera på taket?
Nej, det behövs ingen luftkanal genom taket, som man har från klassiska luftsolfångare. En takmonterad anläggning utnyttjar värmen under taket, varför inga stora genomföringar som kan ge problem med läckage behövs. Det enda som eventuellt måste genom taket är en ledning


Kan man själv montera anläggningen eller måste monteringen göras av en sakkunnig?
SolarMagic monteras lätt själv med hjälp av monteringsanvisningen som medföljer i förpackningen. Är man bara lite händig går det utan problem. Vill du inte installera själv kan t.ex. ett byggföretag anlitas, se efter på vår hemsida efter rekommenderade återförsäljare.


Hur kan man få mycket värme ur en så liten anläggning som SolarMagic?
SolarMagic utnyttjar en metod som är skyddad med bruksmodell i Danmark. Anläggningen använder husets konstruktion som solfångare. När solen skiner på en yta blir den uppvärmd oberoende om det handlar om en solfångare, en vägg eller ett tak. SolarMagic utnyttjar denna värme som redan finns på husets utsida och blåser in den i huset. Man kan säga att SolarMagic utnyttjar den solfångare som redan finns inbyggd i huset.


Är det inte mer effektivt att montera en traditionell luftsolfångare på taket, än att montera en SolarMagic -anläggning?
Nej, det är det inte. Eftersom SolarMagic utnyttjar värmen från hela takytan, blir den totala solvärmearealen betydligt större än hos en klassisk luftsolfångare monterad ovanpå taket. När man installerar en klassisk luftsolfångare på taket betyder det att man lägger en liten solfångare på en stor solfångare, och sen bara utnyttjar den lilla !! En klassisk luftsolfångare är dessutom väldigt synlig på taket. En SolarMagic -anläggning är väldigt diskret, och förstör inte arkitekturen.


Varför är en luftsolfångare så effektiv för avfuktning av t.ex. En sommarstuga som står ouppvärmd under vinterhalvåret?
Anläggningen drivs av en eller flera solceller, som bara producerar ström när solen skiner. Det betyder att fläkten bara är igång när solen skiner. Samtidigt är luftfuktigheten låg just då och torr, frisk och uppvärmd luft blåses in i huset. Detta i kombination med solvärme från fönster mot söder får fukten att avlägsnas effektivt från huset. Se till att solcellerna inte skuggas under vintern eller är täckta av snö.


Kan en luftsolfångare leverera en betydande mängd värme in i huset under vinterhalvåret?
Ingen luftsolfångare kan oberoende av fabrikat eller typ, leverera någon större mängd värme under vinterhalvåret! Luftsolvärmens effektivitet som avfuktare beror på den stora mängden torr och frisk luft som blåses in i huset enbart när solen skiner. Detta i kombination med solstrålning in via fönstren mot söder gör att inomhusluften torkar. Visst är luften som blåses in lite uppvärmd även på vintern, men största värmetillskottet kommer in via fönstren. Värmen via fönstren frigör fukten i huset, och den stora mängden torr och frisk luft från luftsolfångaren undantränger den fuktiga luften.
När fukten väl är borta känns luften inomhus varmare och huset är lättare och billigare att värma upp, eftersom man inte behöver "värma bort" fukten. Det är dyrare att värma upp ett fuktigt hus. Under vintern skiner solen endast en kort period dagtid. Den energimängden räcker inte till att värma upp huset även om man skulle ha 0,5 - 3 m2 traditionella luftsolfångare på taket. Solenergin räcker dock till att driva fläkten som blåser in en stor mängd torr luft in i huset. Det är den stora mängden luft som primärt ligger bakom anläggningens effektivitet vintertid. Se till att solcellerna inte skuggas under vintern eller är täckta av snö.


Hur kan SolarMagic sänka husets luftfuktighet?
Det kan den, eftersom anläggningen utnyttjar solvärmen på husets yttre skal, som tak och väggar. SolarMagic styrs och drivs enbart av solceller, därför är det alltid torr, frisk och uppvärmd luft som blåses in i huset då solen skiner. När solen dessutom värmer luften inne via fönstren, frigörs fukten som blåses ut när "ny" torr luft blåses in i huset.


Varför har andra luftsolvärmare en så stor "låda" på taket?
Det är det traditionella sättet att tillverka solfångare på. SolarMagic däremot använder husets "skal" som solfångare, vilket gör att SolarMagic är mer diskret. Det enda som syns utåt är själva solcellerna. SolarMagic är skyddad i Danmark av bruksmodell och produkterna är utvecklade efter många års erfarenhet av luftsolfångare. SolarMagic är en vidareutvecklad produkt av de traditionella luftsolfångarna med "låda" på taket.


Hur lång förväntad livslängd har en SolarMagic -anläggning?
Det finns bara två saker som "slits" på en SolarMagic, och det är solcellen och fläkten. Eftersom solcellen är av hög kvalitet och inte är inbyggd i en solfångare, vilket kan medföra risk för överhettning, har den en mycket lång livslängd. Enligt tillverkaren av solcellerna ska de hålla i 25 år, vilket motsvarar livslängden för fläkten vid normalt bruk. Hittills har inte en enda fläkt eller solcell gått sönder.


Har fläkten i SolarMagic mycket hög ljudnivå?
Vid full solinstrålning när fläkten går med full effekt är ljudnivån 35 - 40 dB beroende på modell. Ljudnivån motsvarar en spisfläkt på lägsta effekt. Alla SolarMagic är utrustade med brytare, så anläggningen kan stoppas när man vistas i huset eller om man störs av ljudet.


Hur placerar man en SolarMagic optimalt för bästa effekt?
Den bästa placeringen är rakt mot söder, det ger även bästa effekten under vinterhalvåret förutsatt att solcellen inte täcks av snö eller placeras så lågt och den skuggas av buskar, träd eller annat. I monteringsanvisningen finns olika alternativa installationslösningar.


Är det bättre att montera anläggningen på taket eller på väggen?
Det beror helt på husets placering i förhållande till solen, träd och andra byggnader mm. Om det finns stora fönsterytor mot söder spelar placeringen mindre roll. Generellt kan man ändå säga att SolarMagic ska placeras där solen skiner mest. Mörk takyta kan utnyttjas för att få en stor mängd värme.


Kan solcellerna placeras på ett annat ställe än det där inblåsningsröret är?
Om huset har stora fönsterytor mot söder kan inblåsningsröret placeras var som helst, men helst ska det monteras där det blir varmt. Solcellerna ska alltid placeras mot söder när det är möjligt.


Kan anläggningen hålla huset frostfritt?
En SolarMagic -anläggning blåser alltid in torr, frisk och uppvärmd luft i huset när solen skiner, vilket hjälper till att höja temperaturen i huset. Detta hjälper till att hålla utrymmet torrt och ofta lite varmare än luften utomhus. På vintern kommer temperaturen inne ändå att bli lägre än noll grader. Under långa kalla perioder utan sol räcker inte effekten från SolarMagic ensam till för att hålla huset frostfritt. För att vara på säkra sidan rekommenderas att ha en eller flera frostvakter.


SolarMagic blåser torr, frisk och uppvärmd luft in i huset, var kommer den fuktiga luften ut ur huset?
Anläggningen skapar ett litet övertryck i huset, vilket gör att luften söker sig ut där den kan komma ut. I praktiken söker sig luften ut genom frånluftsventiler, skorstenen, spisfläkten eller andra "öppningar" i huset. De flesta hus har även springor och otätheter där luften kommer ut ur huset. I specialfall bör separat frånluftsventil monteras. Man bör se till att frånluftsventiler inte är öppna nära inblåsningsröret, vilket tvingar den torra luften att flöda genom hela huset.


Kan jag stänga av anläggningen på sommaren när det blir för varmt?
Alla SolarMagic -anläggningar är utrustade med brytare så att de kan stängas av på sommaren om det blir för varmt.


Kan SolarMagic -anläggningen ta skada av att stängas av t.ex. på sommaren när det är varmt?
Eftersom solcellerna i SolarMagic inte är inmonterade i t.ex. en solfångare finns ingen risk för överhettning som kan vara skadlig för en solcell.


Kan man blåsa in sval luft med SolarMagic på sommaren när det är varmt?
De SolarMagic modeller som är utrustade med termostat, kan kompletteras med en kylfläkt som ansluts till termostaten, och startar när den inställda temperaturen överstigs. Temperaturen på norra sidan är alltid svalare än på södra sidan. Anvisning för anslutning av ett kylset finns i installationsanvisningen.


Hur lång är SolarMagic säsongen i Finland?
När solens strålning räcker till för att starta fläkten och därmed ventilationen, börjar säsongen för SolarMagic. I Österbotten är säsongen ungefär 9 månader lång, i södra Finland ungefär 10 månader.

Jag har en SolarMagic -anläggning. Ibland hörs ett konstigt "knarrande" ljud ur fläkten. Vad kan detta bero på?
Det är helt normalt. Det sker ibland när solenergin inte räcker till för att starta fläkten.


Vad finns det för behov av underhåll på en SolarMagic -anläggning?
När man installerat anläggningen finns inget behov av underhåll. Det enda som ska bytas vid behov är filtret i inblåsningsröret. I normala fall behöver det inte bytas på flera år.


Hur ofta ska filtret i en SolarMagic -anläggning bytas ut?
Det finns ingen specifik regel för detta eftersom det beror på var anläggningen är installerad, miljön runtomkring mm. I de flesta fall behöver filtret inte bytas på flera år.


Vad kan det bero på att fläkten inte går fast solen skiner på platsen där solcellen är placerad?
Kontrollera först att brytaren är påslagen och att termostatens inställda temperatur inte är lägre än inomhusluften. Det är också möjligt att det är lite för mulet eller att solen ligger för lågt för att effekten ska räcka till för att starta fläkten. Under vinterhalvåret startar inte fläkten direkt när solen skiner. Ibland sker det först mitt på dagen. Ibland hörs ett "knarrande" ljud från fläkten innan den startar. Det är när energimängden inte riktigt ännu räcker till för att starta den. Se till att solcellerna inte skuggas under vintern eller är täckta av snö.


Vad är fördelen med att solcellen i SolarMagic inte är inbyggd i en solfångare bakom ett glas eller plast?
Det har flera fördelar. Ett plast eller glas begränsar flödet av solenergi till solcellen, vilket minskar effekten och kan förkorta tiden som fläkten är igång. Plast har dessutom en tendens att bli vitt och matt med åren, och då tränger inte solens strålar igenom plasten lika bra. Om solcellen är inbyggd i en solfångare kan solcellen också överhettas på sommaren. En del luftsolfångare med inbyggd solcell måste monteras "stående" med minst 60 graders lutning för att undvika överhettning, vilket gör att solfångaren blir svårplacerad och mycket synlig.


Var ska inblåsningsventilen från SolarMagic placeras i huset?
Det är inte helt avgörande om inblåsningsventilen är placerad i taket eller i väggen. Om inblåsningsventilen placeras på väggen är det inte heller viktigt att den placeras högt upp. Huvudsaken är att en stor mängd torr, frisk och uppvärmd luft blåses in i huset. Tänk på var luften kan tränga ut ur huset, så att den torra luften om möjligt färdas genom hela huset, så att luften inte tränger ut genom en ventil nära platsen där den kommer in. Om det finns många ställen där luften tränger ut ur huset kan fuktig luft börja självcirkulera i huset. Bäst är att bara ha en ventil, skorsten eller liknande i motsatt ända av huset, där luften kan ta sig ut.


Finns det en risk att SolarMagic blåser in gammal förorenad luft, om man utnyttjar ett hålrum i en vägg, eller suger luften från utrymmet mellan isolation och yttertak?
Det är alltid frisk luft som blåses in, bara utrymmet har tillgång till ny luft. Den stora mängden luft som cirkulerar genom utrymmet gör att det alltid är torr, frisk och uppvärmd luft utifrån som blåses in. Eftersom ytan och volymen på ett exempelvis ett mellantak är mycket stor, kommer luften inte att strömma snabbt där och drar inte med sig damm, isolationspartiklar eller andra orenheter. Damm och pollen fastnar i filtret på väg in. Viktigt är att aldrig suga in luft från ett utrymme som är fuktskadat, eller där svamp växer eller dylikt som försämrar den inblåsta luftens kvalitet.


Kan det följa med asbestdamm när luften blåses in i huset?
Asbestdamm frigörs endast när t.ex. skivor eller rör tillverkade av asbest bearbetas. Så länge man inte borrar eller söndrar dem frigörs inget skadligt damm. Många hus har luftkanaler av asbest, som är ofarliga så länge de inte skadas. Om de skadas avger de asbestpartiklar. Asbestfibrernas storlek är ner till 3 mikrometer (1 mikrometer = 1/1000 mm). Om det finns risk för asbestdamm i utrymmet därifrån luften ska sugas in, finns ett speciellt asbestfilter att beställa, vilket fångar upp partiklar ner till 2 mikrometer.

 

sp;  visitors today  yesterday. Totally   

SolarMagic import och marknadsföring MG Engineering, Jakobstad FI 2310922-8
Copyright © MG Engineering  

Webdesigner